Phần_mềm_sinh-trắc_vân_tay-DMIT

Posted on September 6, 2023

Phần mềm sinh trắc vân tay miễn phí

Phần mềm Sinh trắc vân tay tại Việt Nam là công cụ được sử dụng để tạo ra các báo cáo Sinh trắc vân tay không giới hạn. Phần mềm sinh trắc vân tay còn được gọi là Phần mềm DMIT, viết tắt của Phần mềm kiểm tra trí thông minh đa dấu vân tay và được sử dụng để xác định trí thông minh bẩm sinh của một cá nhân thông qua dấu vân tay.

Current Offer
Chat Now with our best career counsellors on whatsapp